نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : تهیه مصالح و اجرای عملیات سفت کاری ونمای ساختمان اداره برق شهرستان زنگنه

شماره : 1402-73

تاریخ ایجاد پست : 1402/10/24 08:08:11

مهلت دریافت سند : 1402/10/26

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/11/1

تاریخ پایان : 1402/10/25

تهیه مصالح و اجرای عملیات سفت کاری ساختمان