نظرسنجی مدیریت بار صنایع

کد مطلب:  154
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نظرسنجی مدیریت بار صنایع

شروع نظرسنجی 1399/11/01
پایان نظرسنجی 1399/11/30
وضعیت نظرسنجی پایان یافته
رأی دهندگان 17 نفر     بلی(14)                    خیر (3)
اقدامات:
درخواست صنایع جهت زمانسنجی اجرای مدیریت بار که پس از بازدید از مشترکین و بررسی فرآیند تولید موارد لازم استخراج و در اعمال مدیریت بار درنظر گرفته خواهد شد.آیا از نحوه مدیریت بار صنایع رضایت داشته اید؟
کد امنیتی *