نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانیled

شماره : 1402-68

تاریخ ایجاد پست : 1402/9/13 12:46:00

مهلت دریافت سند : 1402/9/14

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/9/19

تاریخ پایان : 1402/9/13

خرید