نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : تامین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد 433 نفر

شماره : 1402-38

تاریخ ایجاد پست : 1402/5/30 09:41:16

مهلت دریافت سند : 1402/6/1

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/6/6

تاریخ پایان : 1402/5/31

تامین