نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 275570 عدد انواع یراق الات کابل خودنگهدار

شماره : 1402-35

تاریخ ایجاد پست : 1402/5/29 11:51:13

مهلت دریافت سند : 1402/5/25

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/5/30

تاریخ پایان : 1402/5/24

خرید