نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث قسمتی از ساختمان اداره برق آجین شهرستان اسد آباد

شماره : 1401-90

تاریخ ایجاد پست : 1401/9/2 12:16:42

مهلت دریافت سند : 1401/9/5

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/9/9

تاریخ پایان : 1401/9/3

ح