نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی روستایی شهرستانهای نهاوند و تویسرکان

شماره : 1401-71

تاریخ ایجاد پست : 1401/6/8 08:26:46

مهلت دریافت سند : 1401/6/9

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/6/14

تاریخ پایان : 1401/6/8

'