نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث و اصلاح و بهینه سازی خطوط فشار متوسط فیدرهای خروجی پست سیار شهرک صنعتی غذایی بهار

شماره : 1401-40

تاریخ ایجاد پست : 1401/4/11 07:08:33

مهلت دریافت سند : 1401/4/9

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/4/14

تاریخ پایان : 1401/4/8

پیمانکاری