نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : کابل کشی فیبر نوری با کلیه یراق الات و متعلقات

شماره : 1401-22

تاریخ ایجاد پست : 1401/2/11 13:00:32

مهلت دریافت سند : 1401/2/17

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/2/21

تاریخ پایان : 1401/2/15

خرید