نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فروش انواع وسائط نقلیه

شماره : 1400-04

تاریخ ایجاد پست : 1400/8/26 08:13:58

مهلت دریافت سند : 1400/8/27

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/9/14

تاریخ پایان : 1400/8/26

فروش