نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید36297 عدد انواع یراق الات کابل خودنگهدار

شماره : 1400-72

تاریخ ایجاد پست : 1400/7/18 09:47:16

مهلت دریافت سند : 1400/7/20

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/7/25

تاریخ پایان : 1400/7/19

خرید