نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف همنطقه جنوب استان همدان )

شماره : 1400-29

تاریخ ایجاد پست : 1400/3/24 08:59:55

مهلت دریافت سند : 1400/3/24

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/3/24

تاریخ پایان : 1400/3/24

اصلاح