نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث شبکه فشار متوسط هوایی جنوب استان

شماره : 1400-24

تاریخ ایجاد پست : 1400/3/8 13:18:03

مهلت دریافت سند : 1400/3/8

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/3/12

تاریخ پایان : 1400/3/6

اسناد