معرفی خدمات | ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)( 13031979105 )

ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشتركين ميتوانند با مراجعه به سامانه مهرسان از خدمات الکترونیکی از قبیل ثبت درخواست نیروگاه جدید، گزارشات تولید، نمودارها، تقاضای تغییر مکان، تقاضای انتقال مالکیت و دسترسی به فهرست پیمانکاران استفاده نمایند.

Description :

With this service, subscribers can refer to Mehrsan system to use electronic services such as registering new power plant applications, production reports, diagrams, relocation requests, transfer ownership requests and access to the list of contractors.

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

1- ثبت درخواست اطلاعات انرژی تولیدی نیروگاه چگونه انجام می شود؟

نیاز به ثبت درخواست اطلاعات انرژی تولیدی نیست. کافی است با مراجعه به سامانه مهرسان، این گزارش اخذ شود.

2- دسترسی به اطلاعات انرژی تولیدی چگونه میسر است؟

کافی است با مراجعه به سامانه مهرسان، این گزارش از منوی گزارش تولید نیروگاه اخذ شود.

3- دسترسی به اطلاعات انرژی تولیدی نیروگاه در چه بازه های زمانی میسر است؟

در مهرسان دسترسی به اطلاعات انرژی دوره ای سامانه در منوی گزارش تولید درآمد نیروگاه در دسترس است. همچنین گزارش انرژی تولیدی ماهانه و روزانه هم در منوی نمودارها/تولید نیروگاه در دسترس هست.

4- چگونه می توان اطلاعات انرژی دوره نیروگاه را دریافت کرد؟

مراجعه به سامانه مهرسان، انتخاب منوی گزارشات و انتخاب عنوان "تولید و درآمد یک نیروگاه"

5- چگونه می توان به اطلاعات انرژی تولیدی روزانه نیروگاه دسترسی پیدا کرد ؟

مراجعه به سامانه مهرسان، انتخاب منوی نمودارها و انتخاب عنوان "تولید نیروگاه" و سپس انتخاب گزینه جزئیات تولید