معرفی خدمات | صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465103 )

صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول