معرفی خدمات | اعلام بدهی بر اساس خود اظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031465109 )

اعلام بدهی بر اساس خود اظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

در این خدمت مشترکان در مواردی مثل قرائت در بسته می‌توانند با قرائت کنتور و وارد کردن میزان برق مصرفی برای مصارف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف (تجاری) نسبت به ثبت مصرف،محاسبه صورتحساب خود و دریافت صورتحساب و شناسه قبض و شناسه پرداخت اقدام نمایند. تذکر:قبض ارائه شده براساس خود اظهاری مشترک، علی الحساب بوده و به منزله تسویه کامل نمی باشد

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول