معرفی خدمات | اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466114 )

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت ، مشترکین میتوانند شماره موبایل اشتراک مربوط به خود را ثبت و یا اصلاح نمایند تا صورتحساب های برق و سایر پیامهای شرکت توزیع نیروی بری برای ایشان ارسال گردد.

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
2 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول