معرفی خدمات | اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466114 )

اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول