معرفی خدمات | وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466111 )

وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول