معرفی خدمات | تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467103 )

تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درخصوص تفکیک یک انشعاب خود به چند انشعاب و یا ادغام چند انشعاب خود به یک انشعاب به شکل غیرحضوری اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can separate one of their branches into several branches or merge their several branches into one branch in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

1- آیا امکان ادغام 2 انشعاب با کاربری متفاوت در 2 پلاک مجاور هم امکانپذیر است ؟

خیر

2- در صورتیکه داخل یک پلاک 2 کاربری متفاوت با مجوز فعالیتهای جداگانه ارائه گردد، تفکیک انشعاب موجود امکان پذیر می باشد؟

بله

3- در صورتیکه در یک پلاک ، 2 سوله با فاصله از یکدیگر و با کاربری یکسان موجود باشند آیا تفکیک انشعاب موجود امکان پذیر می باشد؟

خیر

4- مبلغ مابه التفاوت تفکیک انشعاب به چه صورت محاسبه می شود؟

پس از محاسبه ی ارزش انشعاب اولیه و انشعابهای درخواستی جدید،در صورتیکه ارزش انشعاب اولیه بیشتر باشد50 درصد تفاوت این مبلغ در وجه مشترک قابل استرداد است.