شرح وظایف معاونت بهره برداری

کد مطلب:  204
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

شرح وظایف معاونت بهره برداری

معاونت بهره برداری ودیسپاچینگ

 

1-      بررسي و کنترل گزارشات روزانه واحد بهره برداري در سطح شرکت به منظور کنترل عملکرد واحدهاي تابعه شرکت

2-      انجام هماهنگي با معاونت بهره برداري برق منطقه اي به منظور انجام عمليات اصلاح و بهينه سازي، توسعه، تعميرات شبکه و تاسيسات برق

3-      بررسي گزارشات تجزيه و تحليل حوادث شبکه به منظور ارائه پيشنهادات لازم جهت کاهش حوادث

4-      بررسي و ارائه گزارش مقدار انرژي توزيع شده و انرژي خواسته و ناخواسته به منظور اطلاع از وضعيت شبکه

5-      بررسي گزارش قطعي ها و اتفاقات شبکه به منظور تعيين علت و نوع قطعي ها و ارائه راهکار مناسب جهت اصلاح شبکه

6-      نظارت و تائيد گزارش عملکرد ماهانه تهيه شده معاونت بهره برداري به منظور ارسال به امورهاي اجرائي مدير عامل شرکت

7-      نظارت بر عملکرد و رفتار سازماني کارکنان تحت سرپرستي به منظور ارزشيابي کارکنان و پياده سازي مکانيزم تنبيه و تشويق

8-      بررسي وضعيت نرم افزاري و سخت افزاري شبکه به منظور تامين نيازها و ارتقاء سطح کيفي و کمي بهره برداري

9-      ارائه پيشنهادات لازم به معاونت فني و مهندسي به منظور انجام عمليات اصلاح و بهينه سازي و توسعه شبکه توزيع

10-  نظارت و کنترل بر بازرسي و تست لوازم اندازه گيري در سطح شرکت به منظور کنترل صحت عملکرد تجهيزات اندازه گيري

11-  نظارت بر رعايت دستورالعملهاي ايمني فرد و تجهيز به منظور کاهش و پيشگيري حوادث

12-  ارائه پيشنهاد احداث، توسعه، تقويت پستهاي فوق توزيع و انتقال به منظور تامين برق مشترکين جديد و افزايش پايداري شبکه

13-  نظارت بر اجراي دستورالعملهاي ثابت بهره برداري به منظور تعيين حسن انجام کار و امور محوله به واحدهاي تابعه

14-  نظارت بر تعاملات بازار برق به منظور کاهش بار پيش بيني شده بار تحقق يافته

15-  نظارت عاليه بر سامانه فوريتهاي برق به منظور ارائه خدمات بهتر و به موقع به مشترکين

16-  ارسال گزارشات دوره اي به مراجع ذيصلاح به منظور ارائه گزارش عملکرد (هفتگي- ماهانه و سالانه)

17-  نظارت بر بروزرساني نقشه هاي عملياتي و مانوري به منظور بررسي وضعيت موجود شبکه

18-  نظارت عاليه بر وضعيت روشنائي معابر به منظور افزايش رضايت مندي مشترکين و مسئولين

19-  اجرای کلیه مفاد مندرج درقالب کنترل های عملیاتی حوزه HSE