نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 125اصله پایه بتونی چهارگوش

شماره : 1400-77

تاریخ ایجاد پست : 1400/10/11 09:16:08

مهلت دریافت سند : 1400/10/13

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/11/2

تاریخ پایان : 1400/10/12

خرید