نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 24533 عدد انواع کاور

شماره : 1400-73

تاریخ ایجاد پست : 1400/8/16 08:18:53

مهلت دریافت سند : 1400/8/17

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/8/22

تاریخ پایان : 1400/8/16

خرید