• دیدار با فرماندار جدید و تبریک انتصاب

  • دیدار نوروزی مدیریت محترم عامل با کارکنان برق کبودراهنگ

  • کاشت درخت به مناسبت روز شهداء

  • برقرسانی به گلزار شهداءقراگل در غالب کار جهادی

  • دیدار نوروزی مدیریت توزیع با امام جمعه محترم شهرستان

  • ملاقات عمومی مردم با مدیریت توزیع برق کبودراهنگ

  • دیدار نوروزی همکاران با مدیریت توزیع برق کبودراهنگ

  • مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ