• حضور دکتر حقی‌فام در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل برق همدان

  • جشن عبادت دختران پرسنل صنعت آب و برق همدان

  • دیدار مدیرعامل توزیع برق همدان با مدیرعامل برق کرمانشاه

  • اختتامیه نظارت عالیه بهره‌برداری در برق همدان

  • بازدید مدیرعامل شرکت از مناطق زلزله‌زده ازگله

  • تجلیل از شرکت توزیع برق استان همدان در گردهمایی صیانت از حقوق شهروندی

  • ساعت خاموشی در توزیع برق استان همدان