رابط روابط عمومی مدیریت توزیع برق کبوداهنگ گزارش داد
 گل هایی از دانش آموزان ممتاز پرسنل مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ سال تحصیلی 96- 95
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 کارگاه اموزشی و تمرین ستادی ویژه اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 آموزش بهینه سازی مصرف انرژی
با حضور 22 اکیپ عملیاتی؛
  چهارمین مانور عملیاتی برق استان همدان در کبودراهنگ برگزار شد
چهارمین مانور مدیریت بحران برق استان همدان طی سال جاری با حضور 22 اکیپ عملیاتی در بخش گل‌تپه شهرستان کبودراهنگ برگزار شد.
روابط عمومی مدیریت توزیع برق شهرستان کبودراهنگ
 برگزاری مراسم روز شهرستان
Rss اخبار قبلی