مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان:
 رعایت الگوی مصرف ضامن استمرار و پایدار انرژی برق است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت انرژی ضامن استمرار و پایدار انرژی برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان خبر داد
  کسب رتبه دوم شرکت برق همدان در ارزیابی واحد آمار و اطلاعات وزارت نیرو
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان از کسب رتبه دوم شرکت برق همدان در ارزیابی واحد آمار و اطلاعات وزارت نیرو در سطح کشور خبر داد.
Rss اخبار قبلی