مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد
 کاهش انرژی توزیع نشده و قطعی‌ها از اهداف مهم شرکت توزیع برق همدان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: بحث قابلیت اطمینان شبکه، کاهش انرژی توزیع نشده و قطعی‌ها از اهداف مهم این شرکت است.
 انتصاب مهندس شهیدی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق همدان
طی حكمی از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر،محمدمهدی شهیدی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق همدان منصوب شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد
  استقرار پست برق همدان 6 در استان همدان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از استقرار پست برق همدان 6 در استان همدان طی سال جاری خبر داد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر مطرح کرد
  10.6 درصد میزان تلفات شبکه توزیع برق کشور/ کاهش 200 دقیقه‌ای میزان خاموشی به ازای هر مشترک در طول سال
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: میزان تلفات شبکه توزیع برق کشور 10.6 درصد است.
معاون امور عمرانی استاندار همدان تأکید کرد
 لزوم همگرایی بیشتر در اجرای امور
معاون امور عمرانی استاندار همدان با تاکید بر همگرایی بیشتر در اجرای امور گفت: حرکت دسته‌جمعی موجب موفقیت در انجام ماموریت‌ها است.
Rss اخبار قبلی