فرمانده بسیج ادارات استان همدان عنوان کرد
 حضور جهادی مدیران توزیع برق همدان در عرصه‌ خدمت‌رسانی
فرمانده بسیج ادارات همدان گفت:هرگاه به خدمات برق در عرصه‌های مختلف نیاز است درکمترین زمان شاهد حضور پررنگ و جهادی مدیران آن هستیم.
 پیام تبریک مدیرعامل شرکت به مناسبت روز خبرنگار
مدیر امور یک برق همدان خبر داد
 اصلاح 150 کیلومتر از خطوط برق قهاوند
مدیر امور یک برق همدان گفت: طی برگزاری مانور عملیاتی برق 150 کیلومتر از خطوط برق قهاوند اصلاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد
 کولرهای آبی متناسب با شرایط اقلیمی استان همدان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: مردم همدان استفاده از کولرهای آبی را به گازی ترجیح دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد
 بدهی ۱۰۴ میلیارد تومانی مشترکان به شرکت برق همدان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: مشترکان همدانی ۱۰۴ میلیارد تومان به شرکت برق استان بدهکار هستند.
Rss اخبار قبلی