ممیزی انرژی
کد مطلب:  61
نسخه چاپی
ارسال به دوستانمميزي انرژي به مجموعه اي از اقدامات جهت شناسايي و تعيين وضعيت موجود مصرف انرژي ساختمان يا واحد صنعتي و ارائه راهكارهاي مختلف جهت بهينه سازي مصرف انرژي گفته مي شود. به بيان ديگر مي توان مميزي انرژي را به انجام طبابت بر روي ساختمان و يا واحدهاي صنعتي تعبير نمود يعني با تشخيص دادن گلوگاههاي انرژي، راهكارهايي تجويز مي گردد كه به كمك آنها مصرف انرژي در حد نرمال و استاندارد قرار گيرد.
انجام مميزي انرژي بطور كلي شامل مراحل زير مي باشد:
1- بررسي روند مصرف انرژي كنوني 
2- به دست آوردن پارامترهاي انرژي 
3- تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده 
4- ارائه راهكارهاي بهينه سازي 

اهميت اجراي مميزي انرژي را مي توان از سه جهت مورد توجه قرار داد:
  • كاهش آلودگي محيط زيست
  • كاهش مصرف انرژي (با توجه به اينكه يارانه زيادي بابت انرژي در كشور پرداخت مي شود.)
  • كاهش هزينه براي كارخانه ها و ساختمانها
نمونه ممیزی انرژ در مدارس سطح شهرستان بهار

تعداد

رتبه

مقطع

مدرسه

روستا

شهر

ردیف

415

B

هنرستان

عفاف

بهار

بهار

1

150

A

ابتدایی

شهید سلیمانی

بهار

بهار

2

134

B

ابتدایی

شهید فهمیده

بهار

بهار

3

206

E

ابتدایی

شهید وزیری

بهار

بهار

4

114

C

دبیرستان

ابن سینا

بهار

بهار

5

202

تعلق نمی گیرد

دبیرستان

امام موسی

بهار

بهار

6

31

تعلق نمی گیرد

راهنمایی

نواب صفوی

بهار

بهار

7

203

C

 

امام مهدی

بهار

بهار

8

256

B

ابتدایی

شهید حسنی

بهار

بهار

9

287

B

ابتدایی

حجتی

بهار

بهار

10

78

A

دبیرستان

بهارستان

بهار

بهار

11

174

تعلق نمی گیرد

هنرستان

والفجر

بهار

بهار

12

154

A

دبیرستان

محبی

بهار

بهار

13

122

A

دبیرستان

محبی

بهار

بهار

14

44

B

استثنایی

بلال حبشی

بهار

بهار

15

116

C

دبیرستان

شریعتی

بهار

بهار

16

162

C

ابتدایی

مصطفوی

بهار

بهار

17

216

A

دبیرستان

حجاب

بهار

بهار

18

151

A

ابتدایی

منتظری

بهار

بهار

19

125

A

راهنمایی

طالقانی

بهار

بهار

20

121

B

راهنمایی

قدس

بهار

بهار

21