جدول تعمیرات پیشگیرانه برق تویسرکان
کد مطلب:  171
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

جــدول خاموشی های با برنامه – مدیریت برق تویسرکان

ردیف

روز

تـــــــاریخ

زمــــان  قطع

زمـــان وصل

هدف از اعمال خاموشی

آدرس محل های خاموشی

1 شنبه 94/3/23 9 13 انجام تعمیرات پیشگیرانه جهت استمرار برق رسانی مطمئن خيابان حافظ غربی حد فاصل چهارراه حافظ تا خیابان فاطمیه
2 شنبه 94/3/23 15 18 انجام تعمیرات پیشگیرانه جهت استمرار برق رسانی مطمئن و پایدار سرکان خیابان رضیئی- چمران - میدان محمدی دوست- خیابان امام خمینی- خیابان هفت تیر
3 دوشنبه 94/3/11 10 13 انجام تعمیرات پیشگیرانه جهت استمرار برق رسانی مطمئن و پایدار روستاهای لامیان - معتصم آباد - کمانگران

# خاموشی های روز و انجام نشده با رنگ مشخص می باشد .