تدابير ايمني برق براي مشترکين گرامي
کد مطلب:  136
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

تدابير ايمني برق براي مشترکين گرامي

1-وسايل برقي که معيوب شده و عايقي خودشان را از دست داده اند سريعا از دسترس دور نمايند .

2-تعمير وسائل برقي را به اهل فن بسپاريد وچنانکه مهارت کافي نداريد از دستکاري آنها اجتناب نمائيد

3-هنگام تعمير وسائل برقي بخصوص کولر و تعويض لامپ ، کليد ، پريز دقت نمائيد کليد کنتور قطع باشد و پس از آزمايش با فازمتر و حصول اطمينان از بي برقي بودن وسيله به آن دست بزنيد .

4-از نصب کليد و پريز در داخل حمام جدا خودداري نمائيد

5-وسائل برقي را دور از دسترس کودکان قرار داده و در ارتفاع پائين از پريزهاي حفاظ دار استفاده نمائيد

6-با دست خويش و پاي برهنه هيچگاه به لوازم برق دست نزنيد

7-هنگام شستشوي ديوارها مراقب باشيد پريزها و کليدها خيس نشوند

8-هنگام کار با وسائل برقي از سالم بودن دستگاه و عايقي کابل آن مطمئن باشيد .

9-قراردادن بخاري برقي در داخل حمام اکيدا خودداري نمائيد

10-در اثر اتصال فاز به بدنه دستگاههائي که بدنه فلزي دارند مثل لباسشوئي – سماور برقي - اجاق گاز در صورت تماس فرد با بدنه اين تجهيزات فرد دچار برق گرفتگي خواهد شد لذا نصب ارت (اتصال بدنه به زمين) ضروري است .

11-هنگام سوراخ نمودن ديوار اطمينان حاصل نمائيد محل فوق مسير عبور سيم کشي نباشد
12-سيم کشي هاي غلط و غير ايمن باعث اتصال برق در منازل شده و آتش سوزي بدنبال خواهد داشت


13-نصب آنتن هاي بلند مخصوصا در لبه پشت بام منتهي به خيابان يا کوچه که خطوط برق از آنجا عبور کرده عموما در اثر سقوط آنتن يا هنگام نصب حوادثي بدنبال دارند .