اخبار
مدیریت توزیع برق نهاوند
بازدید مسئول ایمنی شرکت توزیع برق استان همدان از تجهیزات پیمانکاران توزیع برق نهاوند
روابط عمومي برق نهاوند -  (14 مهر 1397 ساعت 10:34)
جلسه ایمنی مدیریت توزیع برق نهاوند
باحضور مهندس لطفی مسئول دفتر ایمنی شرکت توزیع برق استان همدان برگزار گردید
روابط عمومي برق نهاوند -  (14 مهر 1397 ساعت 10:31)
مدیریت توزیع برق نهاوند
جلسه ایمنی شهریور ماه توزیع برق نهاوند برگزار گردید.
روابط عمومي برق نهاوند -  (2 مهر 1397 ساعت 11:59)
مدیریت توزیع برق نهاوند
پایان نصب پست هوایی روستای حسین آبادگیان که در هفته دولت کلنگ زنی شد
روابط عمومي برق نهاوند -  (20 شهریور 1397 ساعت 12:37)
مدیریت توزیع برق نهاوند
حضور مدیریت وکارکنان توزیع برق نهاوند در رزمایش اقتدار بسیج
روابط عمومي برق نهاوند -  (17 شهریور 1397 ساعت 14:15)
مدیریت توزیع برق نهاوند
جلسه کمیته بهبود بهره برداری باحضور معاونت بهره برداری شرکت توزیع برق استان همدان در توزیع برق نهاوند برگزارگردید
روابط عمومي برق نهاوند -  (15 شهریور 1397 ساعت 11:27)
انتخاب مسئول روابط عمومی توزیع برق نهاوند بعنوان کارمند نمونه
تجلیل فرماندار نهاوند از رضاقیاسی کارمند نمونه توزیع برق نهاوند
روابط عمومي برق نهاوند -  (13 شهریور 1397 ساعت 11:18)
به مناسبت هفته دولت
برگزاری ورزش صبحگاهی ومسابقه طناب کشی در توزیع برق نهاوند
روابط عمومي برق نهاوند -  (6 شهریور 1397 ساعت 9:26)
به مناسبت هفته دولت
حضور مدیریت توزیع برق نهاونددر برنامه میزخدمت مصلای نماز جمعه
روابط عمومي برق نهاوند -  (4 شهریور 1397 ساعت 8:14)
به مناسبت هفته دولت
دیدار مدیریت توزیع برق نهاوند ومدیران شهرستان با امام جمعه محترم نهاوند
روابط عمومي برق نهاوند -  (4 شهریور 1397 ساعت 8:0)
اخبار بعدی اخبار  1 تا 10  از  190  خبر اخبار قبلی