فرم های درخواست خدمات
جهت پیگیری درخواست ها، لطفا کد رهگیری خود را وارد نمایید :
* 
درخواست خدمات
رفع حریم
سرویس گزارش سرقت تجهیزات برق
سرویس گزارش دستکاری کنتور
سرویس گزارش برق غیرمجاز
سرویس گزارش نقاط حادثه خیز
سرویس درخواست رفع خاموشی معابر
سرویس درخواست اصلاح ضعف ولتاژ
سرویس رفع خرابی تجهیزات برق
سرویس شکایات از (خسارت وارده)
سرویس گزارش اصلاح کنتور