• سامانه متقاضیان صنعتی در طر...
  • سامانه متقاضیان صنعتی در طرح کاهش پیک
  • شکایات مردمی
  • خدمات غیرحضوری
  • پیک توزیع
  • مناقصات
  • خدمات الکترونیک
  • آیین نامه ها

اخبار

||   ||
28 تیر 1397 ساعت 10:14
28 تیر 1397 ساعت 10:14
برگزاری جلسه مدیریت مصرف، ایمنی با حضور دهیاران بخش مرکزی در امور توزیع برق یک همدان

مهندس فاضلی بر مدیریت مصرف و رعایت نکات ايمني در برق تاکید کرد

26 تیر 1397 ساعت 9:25
26 تیر 1397 ساعت 9:25
مدیریت مصرف و کاهش پیک را از ابتدای سال 97

فاضلی اقدامات انجام شده در راستای مدیریت مصرف و کاهش پیک را از ابتدای سال 97به شرح ذیل عنوان کرد

19 تیر 1397 ساعت 9:27
19 تیر 1397 ساعت 9:27
مدیر امور برق همدان یک : ادارات دولتی موظفند در ساعات اوج بار مصرف برق خود را کاهش دهند

مدیر امور برق همدان یک بر کاهش برق مصرفی ادارات دولتی تاکید کرد .

19 تیر 1397 ساعت 9:23
19 تیر 1397 ساعت 9:23
با 10 درصد صرفه جویی در مصرف برق خاموشی های احتمالی نخواهیم داشت

روابط عمومی امور برق همدان یک بر کاهش برق مصرفی همشهریان گرامی تاکید کرد .

سرویس روشنایی معابر شهر مریانج
سخنرانی مهندس فاضلی در نماز جمعه شهر قهاوند
رعایت الگوی مصرف وعدم استفاده از لوازم پر مصرف و غیر استاندارد از بروز خیلی از مشکلات احتمالی جلوگیری می نماید.
دیدار با خانواده معظم شهید علیرضا زارعی دیدار کرد
مدیر امور یک برق همدان با خانواده معظم شهید علیرضا زارعی دیدار کرد
شبکه های برق منطقه یک همدان با حضور 24 اکیپ عملیاتی وصل شد

آرشیو اخبار

اطلاع رسانی و پیوند ها


پیوندها


تازه های سایت و محبوب ترین ها

تازه های سایت

  • در واقع برای خبرنگاران نقش ویژه ای تعریف شده است و برای رعایت شأن و جایگاه آنها حقوق مشخص را تدوین و قوانین حمایتی ویژه ای برای آنان وضع نموده اند

محبوب ترین مطالب

شهرستانها
امور یک برق همدانامور دو برق همدان
 برق ملایر برق تویسرکان
 برق نهاوند برق کبودرآهنگ
برق اسدآباد برق فامنین
برق رزنبرق بهار