• سامانه متقاضیان صنعتی در طرح کاهش پیک
  • سامانه خسارات حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی
  • شکایات مردمی
  • خدمات غیرحضوری
  • پیک توزیع
  • مناقصات
  • خدمات الکترونیک
  • آیین نامه ها

اخبار

||   ||
31 تیر 1397 ساعت 13:58
31 تیر 1397 ساعت 13:58
برگزاری جلسه ایمنی و عمومی
برگزاری جلسه ایمنی و عمومی تیر ماه در مدیریت توزیع برق رزن

12 تیر 1397 ساعت 14:1
12 تیر 1397 ساعت 14:1
در کمیته برنامه ریزی شهرستان
7 میلیارد ریال اعتبار از اعتبارات استانی برای مدیریت برق رزن تخصیص یافت

مدیر برق رزن از تخصیص 7 میلیارد ریال اعتبار از اعتبارات استانی برای مدیریت برق رزن خبر داد.

9 تیر 1397 ساعت 13:56
9 تیر 1397 ساعت 13:56
برگزاری
جلسه ایمنی و عمومی تیر ماه

اطلاع رسانی و پیوند ها


پیوندها


تازه های سایت و محبوب ترین ها

تازه های سایت


محبوب ترین مطالب

شهرستانها
امور یک برق همدانامور دو برق همدان
 برق ملایر برق تویسرکان
 برق نهاوند برق کبودرآهنگ
برق اسدآباد برق فامنین
برق رزنبرق بهار