فرم ارائه پیشنهاد

سامانه  پیشنهادات به منظور بهره‌‌‌‌‌‌مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما برای ارتقا و بهبود شرکت توزیع برق استان همدان در نظر گرفته شده است. از این رو از کلیه صاحب نظران، همکاران و عموم مخاطبان عزیز دعوت به عمل می آید هر گونه پیشنهاد و انتقاد خود را برای شکوفایی این سازمان مردمی به نشانی manager@edch.ir
ارسال فرمایند.

تاریخ *
 
موضوع
 
ایمیل *
 
توضیحات